Status konta: Pobieram...

Panel
Galeria wydarzeń
Aktualności
Pliki do pobrania
Wyloguj się

Roczna składka na rok 2024 wynosi 500,00 zł.

Możliwa jest płatność w dwóch ratach w nieprzekraczalnym terminie:
- I rata - 250,00 zł do 31. stycznia,
- II rata - 250,00 zł do 30. czerwca.

Brak zapłaty w terminie powoduje wyciszenie na grupach do czasu zapłaty (do 7 dni przekroczenia terminu). Po upływie 7 dni od terminu płatności do czasu uregulowania zobowiązania składkowego członek ma status zawieszonego (bez dostępu do grup na Fb oraz mailingu). Po wpłacie członek stowarzyszenia zostaje "przywrócony". Status członka zawieszonego można mieć do 30 dni od terminu zapłaty. Po tym terminie członkostwo wygasa.

Wpłaty składek dokonujemy na rachunek bankowy w Santander Bank S.A.:

48 1090 2590 0000 0001 5053 9544
Tytuł przelewu: Składka za rok.... - Imię i nazwisko + numer SWBR

Dane do płatności są zamieszczane również w postach podwieszonych na grupach (Facebook).